Za BC Star Plzeň byli pozváni Lenka Bernardová a Denisa Pauerová.