Jak jistě víte, situace, na mezinárodní boxerské scéně, ve vztahu k České republice, je posledních pár měsíců divoká. Po vědomých krocích ČBA (vstup do organizace World Boxing – za nás nepochopitelný krok, neboť toto nebylo odhlasováno valnou hromadou a ani náš oddíl nevěděl, že se k tomuto kroku ČBA chystá), které vedlo k vyloučení ČBA z mezinárodní organizace IBA (neboť ČBA porušilo stanovy IBA), se definitivně omezila možnost boxovat na Evropských, či světových šampionátech. Tyto turnaje organizuje převážně IBA. Letos se pořádá mezinárodní turnaj Trutnov Open, kterého jsme se dosud každý rok účastnili a chtěli jsme tak učinit i letos. ČBA má ale ve svém novém soutěžním řádu uvedeno, že na akcích, které ČBA nepořádá, je potřeba mít k účasti svolení ČBA. Z tohoto důvodu jsme oslovili mailem ČBA se žádostí o svolení startu na tomto mezinárodním turnaji pro naše boxery.
Stanovisko ČBA bylo zamítavé s tím, že start na akcích, které nepořádá ČBA není možný (což není pravda – ČBA může schválit a start povolit). Dostali jsme se tedy do situace, kdy okolní státy (Slovensko, Polsko…) se účastní mezinárodních turnajů a sbírají cenné zkušenosti a my jsme defacto byli odkázáni na turnaje v ČR, a to jen ty, které pořádá ČBA.
V našem klubu se nachází v současné době 4 reprezentanti ČR a těm starty na tuzemských akcích moc nepomohou v rozvoji. Začali jsme tedy řešit, co dál dělat, protože ČBA se stavila k problému tak, jako by žádný nebyl a bojkotovali i možnosti, které se naskytly (např. Trutnov Open, U22 (Mistrovství Evropy do 22 let)) a zrušení turnajů v minulém roce (Olympijské naděje, Julius Torma) – nebyly pro nás pozitivní zprávy.
Po opravdu intenzivním zvažování pro a proti, jsme se rozhodli nakonec z ČBA vystoupit a vstoupit do nově vzniklé organizace České Federace Boxu (ČFB). ČFB byla přijata do IBA a tak se mohou kluby ČFB účastnit akcí pořádaných touto mezinárodní organizací. Někdo by mohl namítnout, že ČBA je součástí organizace World Boxing – tato světová organizace ale čítá v současné době jen 27 států (z Evropy je jich opravdu malá část) – z tohoto důvodu jsou výjezdy do zahraničí velmi omezené. IBA má v současné době v členské základně přes 195 států a veskrze všechny státy v Evropě jsou zastoupeny.
Tímto krokem se nám otevřely možnosti účastnit se mezinárodních akcí a poměřovat síly se světovou konkurencí. Ano, zavřeli se nám dveře na akce pořádané ČBA – ale směr, kterým ČBA kráčí není, dle mého soudu, ku prospěchu českého boxu. Když nebudete mít konkurenci, tak Vaše dovednosti (včetně motivace) začne upadat. To nemluvím o kroku ČBA, kdy vyloučila z SCM (Sportovní Centrum Mládeže) všechny boxery z kategorie „školní mládež“. Nám jde v první řadě o zlepšování – a to na nových akcích, které ČBA tlačí (jako např. Boxing Chellange), kde se nadějná mládež poměřuje ve skákání přes švihadlo, nebo hodem krikeťákem, dle mého soudu nestane. Doufám tedy, že tuto změnu přivítáte a nové možnosti (mezinárodní turnaje, evropské i světové šampionáty…) proměníme v cenné zkušenosti (a cenné medaile).
Na konec bych jen rád řekl, že vystoupení z ČBA nemá vliv na spoustu kamarádů, které jsme si za léta v ČBA vytvořili. Nevěřte lidem, že jsme na druhé straně barikády a jsme teď nepřátelé. Myslím, že důvodu našeho vystoupení pochopí téměř každý a pokud ne, je to vlastně jedno… na osobní, lidskou, rovinu toto naše rozhodnutí nemá vliv (aspoň z naší strany) a rádi uvidíme kohokoliv z Vás na trénincích, sparinzích, případně u pivka.