Plzeň – K.A. Žižka Praha 8:6

Ve čtvrtek zahájili plzeňští rohovnívi svojí sezónu večerem, který se plně vydařil a přines pěkné boje. Mužstva byla vyrovnaná, ač v týmu hostí bylo několik borců s honosnými tituly. Vítězství plzeňských docíleno bylo tím, že v polotěžké váze nastoupil za Žižku borec težké váhy a třebaže zvítězil, byly body přiřknuty Plzni. Návštěva byla slušná a přítomní byli uspokojeni.

Večer zahájen byl dvěma exhibicemi mladých plzeňských borců, načež nastoupila obě mužstva a po pozdravech vyměněny byly klubové vlajky.

Jednotlivé zápasy(první je vždy K.A. Žižka):

Zifreien 48kg x Novák 47 kg – velice živý boj, v němž byl první svojí větší postavou ve výhodě a zaslouženě zvítězil na body.

Herštík 51 kg x Kadlec 50 kg – Routinovaní senioři bojovali velmi pěkně a ve dvou nábězích byli si rovnocenní. Teprve ve III. Náběhu Kadlec získal převahu a ke konci zvítězil techn. K.O., když Herštík byl neschopen boje.

Sedlmayer 57 kg x Kochman 57 kg – Stejně těžcí nováčkové ukázali, že možno od nich očekávati více. Po rušném boji prohlášen zápas nerozhodným.

Adamec 60 kg x Stropek 60 kg – Olympionik a mistr ČSR Adamec byl sice favoritem, přece však překvapilo, že jindy tak bojovný Stropek byl již v I. záběhu odpočítán. Pravděpodobně se zalekl soupeře a vzdal se mu.

Vanáč 69 kg x Bartovský 66,5 kg – Mnohem větší Bartovský byl hned s počátku v převaze, zatím co soupeř již v I. náběhu byl grogy. Zvítězil Bartovský technickým K.O.

Peták 69 kg x Černý 70,5 kg – Pražský mistr ČSR měl v Černém dobrého soupeře. Bylo bojováno 5x2 min. a zápas správně prohlášen nerozhodným.

Danda 80 kg x Kašpar 78 kg – Danda boxoval nečistě, tloukl i ze zadu, zatím co Kašpar se dobře bránil i útočil. Ve II. náběhu obnovilo se Kašparovi staré zranění na oku a boj vzdal. Body však patřili domácím, kteří tím vyhráli utkání v poměru 8:6 bodům.

V poslední dvojici se mimo utkání střetli se 88 kg těžký Macura z Herosu Slaný s 76 kg těžkým Jankovským z Čes. Lva Praha. Macura zůstal hodně dlužen své pověsti, styl jeho je nečistý. Soudce mu trpěl rány zadní, což obecenstvo odsuzovalo. Hbitý Jankovský byl prohlášen zaslouženě vítězem na body. Zápasy soudcoval náčelník Svazu Vondrys z Prahy.